Our Blog

admin

KAI Membership: Sứ Mệnh Phổ Cập Blockchain

KAI Membership là sản phẩm tiên phong của chúng tôi nhằm phá bỏ rào cản tiếp cận của blockchain. Đây sẽ là siêu ứng dụng giúp cộng đồng gia tăng thu nhập, kích thích tiêu dùng, lưu trữ dữ liệu, đầu tư KAI. Ứng dụng...
  • publish-date 19/02/2021
  • read-time 3 min reading

Ecosystem

Expanding the biggest interoperable blockchain infrastructure in South East Asia

Research

Market information from Kardia Reserach team