photo_2022-10-11_22-27-58

KardiaChain’s movement for adoption is approaching critical mass. With this coming, we think it is high time we must have a way for more people to participate in shaping the future ahead. 

We have decided to create a mechanism for the community to easily support our upcoming journey with the brand new system called the KardiaChain Fellowship

The KardiaChain Fellowship System provides the right tool to get more experts and leaders at all levels across industries. 

We define Super Supporters as a more versatile role than just being advisors. Now anyone can be involved via various methods such as endorsing (like ambassadors), promoting (like KOL), or advising (like advisors). This approach helps us reach further, from business leaders to pro-blockchain politicians to experts across many fields. The decentralization of the support system is compatible with our ultimate purpose of enabling mass adoption.

Our Advisory Board has served its purpose of gathering key senior executives in major fields to provide guidance and advice, yet the new system will allow us to enable support from all levels and leverage our development to new heights. We thank all the advisors on the board for their tremendous support and unwavering trust in our mission through all this time. We will gradually present prominent members to this system.

From now on, our journey opens up a wider path, welcoming more people and rallying more resources. As we have said before, we will say it again: mass adoption is here.

_________________________________

 

Giới thiệu hệ thống KardiaChain Fellowship

 

KardiaChain đang đứng trước giai đoạn quan trọng trong công cuộc phổ cập công nghệ blockchain tới đại chúng. Với những bước tiến mang tính bản lề này, chúng tôi tin tưởng rằng đã đến lúc cần nhiều nhân tài cùng tham gia định hình tương lai phía trước.

Chúng tôi quyết định ra mắt hệ thống mới, nơi cộng đồng có thể dễ dàng hưởng ứng hành trình sắp tới của chúng tôi với hệ thống hoàn toàn mới có tên là “KardiaChain Fellowship”. Hệ thống KardiaChain Fellowship cung cấp công cụ đắc lực để thu hút thêm các chuyên gia và nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp, từ các ban ngành. Chúng tôi tin rằng những thành viên hỗ trợ cấp cao - Super Supporters - là những người đóng vai trò hỗ trợ toàn diện và linh hoạt hơn trong những hoạt động cố vấn đơn thuần. Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể tham gia thông qua nhiều phương thức khác nhau như bảo trợ (vai trò đại sứ), quảng bá (vai trò KOL) hoặc tham mưu (vai trò nhà cố vấn). Thay đổi này mở ra những cơ hội mới để tiếp cận những chuyên gia, bao gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các chính trị gia ủng hộ blockchain đến các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực. Bằng phương thức mới, chúng tôi có thể lắng nghe ý kiến từ nhiều bên trên tinh thần cầu thị và hợp tác, để hướng tới một mục tiêu tối thượng, là phổ cập blockchain tới đại chúng.

Với sự ủng hộ và giúp đỡ của Ban Cố vấn, chúng tôi đã quy tụ được nhiều chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực để đưa ra những chỉ dẫn và cố vấn cần thiết, là kim chỉ nam cho đường hướng phát triển công nghệ mới. Phát huy tinh thần đó, hệ thống mới sẽ cho phép chúng tôi có được hỗ trợ từ tất cả các cấp, là nền tảng để thúc đẩy sự phát triển lên tầm cao mới. Đội ngũ KardiaChain xin gửi lời tri ân đến tất cả các nhà cố vấn vì những đóng góp to lớn và niềm tin vững chắc vào sứ mệnh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Những thành viên mới sẽ dần được chúng tôi công bố trong thời gian sắp tới.

Từ giờ phút này, hành trình của chúng tôi ngày càng rộng mở, chào đón nhiều người hơn và tập hợp nhiều nguồn lực hơn. Như đã từng tuyên bố trước đây, đội ngũ KardiaChain luôn vững niềm tin, kiên định với mục tiêu phổ cập blockchain đến đại chúng.

Leave Comment