KardiaChain officially became a strategic partner with CloudAZ - Google Cloud's partner in Vietnam.

The handshake with KardiaChain is one of the technology giant's first steps to expand operations in this potential market. This will be an important step marking the innovation in the blockchain technology industry in Vietnam.

Together with Google Cloud, KardiaChain can accelerate the realization of Blockchain Mass Adoption, deploying 1-click feature from the models available in the blockchain ecosystem to apply in many industries such as: e-commerce, entertainment, real estate, etc., but still retain strengths such as high performance, with fast processing speed, safety and stability.

More info at: https://cafebiz.vn/cloudaz-hop-tac-voi-kardiachain-hanh-trinh-so-ket-hop-cung-google-cloud-voi-cac-doanh-nghiep-blockchain-176221214112459123.chn

----------------------------
VN Version

KardiaChain chính thức trở thành đối tác chiến lược với CloudAZ - đối tác tại Việt Nam của Google Cloud. 
 
Lần bắt tay với KardiaChain là một trong những bước đi đầu trong chiến dịch mở rộng hoạt động tại thị trường tiềm năng này của "gã khổng lồ" công nghệ. Đây sẽ là 1 bước tiến quan trọng đánh dấu sự đổi mới trong ngành công nghệ blockchain tại Việt Nam.
 
Cùng với Google Cloud, KardiaChain có thể tăng tốc hiện thực hóa được sứ mệnh phổ cập blockchain đến công chúng, triển khai tính năng 1-click từ những mô hình mẫu có sẵn trong hệ sinh thái blockchain để ứng dụng vào nhiều ngành nghề như thương mại điện tử, giải trí, bất động sản, v.v mà vẫn giữ được những thế mạnh như hiệu năng cao, với tốc độ xử lý nhanh, an toàn và ổn định.

Xem thêm tại: https://cafebiz.vn/cloudaz-hop-tac-voi-kardiachain-hanh-trinh-so-ket-hop-cung-google-cloud-voi-cac-doanh-nghiep-blockchain-176221214112459123.chn

Leave Comment