Từ giai đoạn đầu khi thành lập KardiaChain, chúng tôi đã đặt tầm nhìn của mình về một thế giới liên kết và không biên giới. Ngày nay, sau nhiều năm phát triển, một thế giới như chúng tôi nghĩ đến đã được điểm mặt đặt tên, gọi là Metaverse. Chúng tôi tin rằng công nghệ blockchain là một nhân tố quan trọng để có thể thật sự gìn giữ một thế giới mở rộng và bền vững.

Để phù hợp với sự chuyển động chung của thị trường, hệ sinh thái của KardiaChain đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ những thành công lớn lao ấy, đội ngũ của chúng tôi rất vui mừng thông báo về sự ra đời của KAI Treasury - một một tổ chức được thiết kế để tự động hóa và phi tập trung (DAO) nhằm trao quyền cho cộng đồng hướng đến sự thịnh vượng trong tương lai. Mục tiêu đầu tiên của KAI Treasury là đạt lượng đầu tư 1.000.000.000 KAI. Trong thời gian này, KAI Treasury sẽ tạm thời được khóa cho đến khi đạt được con số kể trên.

Sau đây là nội dung chi tiết về chính sách của chúng tôi.

Chính sách quản trị KAI Treasury:

 • Cộng đồng KAI sẽ được góp phần vào quy trình đưa ra quyết định. Thông qua việc ủy ​​quyền cho người xác nhận, các thành viên trong cộng đồng sẽ có quyền biểu quyết về bước tiếp theo của chúng tôi với số lượng KAI dự trữ, bao gồm:
  • Đốt KAI.
  • Đề xuất các chương trình khuyến khích để nâng tầm hệ sinh thái KAI.
  • Phân phối lại lượng staking trên nền tảng KAI.

Các nguồn thu nhập của KAI Treasury bao gồm:

 • Phần doanh thu từ hoạt động kinh doanh blockchain của chúng tôi:
  • Dịch vụ blockchain cho các doanh nghiệp truyền thống.
  • Phí KAIDEX.
  • Phí giao dịch trên mạng lưới KardiaChain và thay đổi cơ chế.
 • Phần token mua lại từ:
  • Các dự án do Kardiachain ấp ủ như DPET, THG, MYRA, KEEY và các dự án sắp tới thuộc Iron Sail.
  • Mọi hợp đồng đối tác mới với các doanh nghiệp truyền thống.
 • Đóng góp từ đội ngũ KardiaChain và hội đồng cố vấn của KardiaChain.

Việc triển khai KAI Treasury chính là hành động chứng minh các giá trị cốt lõi của chúng tôi là công khai và minh bạch. Các thành viên cộng đồng được hoan nghênh công khai cập nhật tình trạng của KAI Treasury bằng cách truy cập vào trang: https://treasury.kardiachain.io

Leave Comment