Tiếng Việt

Our Blog

Tổng hợp tin tức tháng Năm 2021

"Khi thị trường đang hoảng loạn, KardiaChain vẫn tiếp tục xây dựng" - CTO & Nhà đồng sáng lập KardiaChain, Huy Nguyễn. Tháng Năm đã trôi qua cùng với rất nhiều những tin tức và sự phát triển mới của kardiaChain. Hãy...
  • publish-date 02/06/2021
  • read-time 8 min reading

Research

Market information from Kardia Reserach team